Leden en Donateurs van Taveno.

De vereniging bestaat uit leden en donateurs. De leden betalen een jaarlijkse contributie. Zij hebben het recht om de clubavonden bij te wonen, consumpties tijdens deze avonden zijn voor eigen rekening. Leden krijgen korting op de entree van de jaarlijkse ontspanningavond, de jaarlijkse dagtocht en bij een jubileum viering.

De donateurs, die onze vereniging ondersteunen krijgen een korting op de entree van de ontspanningavond.
De contributie voor leden is € 25, = per jaar. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
Donateurs dragen minimaal € 7,50 per jaar bij. Zou u ook lid willen worden van onze vereniging of donateur, u bent van harte welkom.

Wilt u meer weten over onze vereniging, neem gerust contact met ons op.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hit Counter